ჰიაში ვაკამე (Hiashi Wakame)

ზღვის წყალმცენარეები, თხილის სოუსი

SEAWEED,  NUTS SAUCE

6.90