Showing all 9 results

Show sidebar

მისო სუპი კრევეტით Miso Soup with Shrimp

მისო სუპი ქათმით და ბრინჯის ვერმიშელით Miso Soup with Chicken

პომიდვრის კრემსუპი Tomato Creamy Soup

მისო ზღვის პროდუტებით (Miso Seafood)

მისო სუპი გველთევზით (Miso Soup Unagi)

მისო სუპი ორაგულით და ბრინჯის ვერმიშელით (Miso Soup Ramen)

მისო სუპი წყალ მცენარეებით (Miso Soup)

ტომ იამი კრევეტით (Tom Yum Shrimp)

ტომ იამი ქათმით (Tom Yum Chicken)